Welkom bij Taste4Tango!

Voor beginners die 'de smaak' te pakken hebben gekregen, biedt Taste4tango een nadere kennismaking met de basispassen van de Argentijnse tango.

Argentijnse tango is een improvisatiedans waarbij de verbondenheid tussen de danspartners voorop staat. De Argentijnse tango kan variëren tussen passionele speelsheid, tijdelijke verstilling en explosieve expressie. Centraal staan houding, het onderling contact, de beweging en de beleving van de muziek.

Van de leider wordt duidelijkheid verwacht en van de volger wordt sensitiviteit en alertheid gevraagd. De leider begeleidt zijn partner op en door de muziek, anticiperend op de beschikbare bewegingsruimte op de dansvloer. Hij verschaft duidelijkheid met zijn romp, armen en rechterhand. Niet zelden zie je een volger met gesloten ogen dansen: dit vergroot de sensitiviteit.

Als je gaat dansen op een tango salon, kom je terecht in een spel dat begint met subtiele verleiding en kan eindigen in totale overgave aan een danser(es) met wie je nog geen woord hebt gewisseld.