De leider moet zich bewust zijn van de stappen die hij de volger wil laten zetten. Hij moet de figuren in zijn repertoire tijdens het dansen zich steeds voor de geest kunnen halen. Om leiders in spé het wat makkelijker te maken, staan op deze site een aantal tangopassen uitgetekend in voetenpatronen. Ook de dame moet bekend zijn met de tango figuren, zodat zij weet waartoe het leiden van de leider mogelijk zal gaan leiden. Echter, zij mag hierop niet anticiperen. Daarom is het beter dat de dame alert en sensitief blijft.


Beschrijving van de basispassen voor beginners


Op deze site staan een aantal bekende Argentijnse tango figuren. De tango figuren zijn zowel uitgewerkt in voetenpatronen als gedemonstreerd in filmpjes. Een beschrijving van het voetenwerk door de combinatie van tekeningen en filmpjes zal voldoende houvast bieden voor beginnende tangoliefhebbers als hulpmiddel en geheugensteun om de Argentijnse tango danspassen zowel figuurlijk als letterlijk 'onder de knie' te krijgen. De genoemde figuren kunnen worden beschouwd als een basis repertoire voor de Argentijnse Tango.


Een repertoire van complete figuren geeft beginnende tangodansers enig zelfvertrouwen dat hij/zij tenminste 'iets' kan, vergeleken met gevorderde tangodansers die zo fraai en soepel over de dansvloer bewegen. Echter, tegelijkertijd zul je ervaren dat je een tango figuur niet altijd kunt afmaken door obstakels op de dansvloer of wendingen in de muziek. Daarom is het van belang steeds om open te staan voor alle variaties die vanuit een bepaalde 'positie' mogelijk zijn: alternatieven, spontane stops of extra toevoegingen. Naarmate jouw tango 'kilometerstand' toeneemt, zul je jezelf meer comfortabel voelen om je fantasie te gebruiken in de dans en het afwisselen tussen ritme en melodie als de leidraad voor je danspassen. Dat betekent dat volgers echt in het moment moeten proberen te blijven. Dat is niet makkelijk voor de meeste dames die buiten de dans gewend zijn om altijd de leiding te hebben en dat dan volledig moeten laten gaan. Hoe beter de volger in staat is om altijd verbonden te blijven met de leider en al haar bewegingen helder en gemarkeerd uit te voeren, des te prettiger zal de gezamenlijke dansbeleving zijn.

Schematische weergave van de tangopassen

Zoals het bij elke schematische weergave het geval is, is het ook bij een voetenpatroon zo dat niet alle aspecten tegelijkertijd kunnen worden weergeven. Zo valt de rompbeweging niet uit de tekening af te lezen. Wel geeft het voetenpatroon de tellen aan die samenhangen met de maat in de tango muziek. In combinatie met een filmpje biedt een voetenpatroon een vrij compleet beeld van een tango figuur. Maar om uiteindelijk de Argentijnse tango goed te beheersen zijn tangolessen nodig, om te oefenen en om gecorrigeerd te worden. Met name je houding is iets dat vaak om op maat gesneden advies vraagt.Stap 1 in elk voetenpatroon is altijd het verplaatsen van gewicht op twee voeten naar gewicht op één voet. Voor de leider is het meestal de rechtervoet waar hij als eerste het gewicht op zet. Het aantal 'tellen' op de maat van de muziek is bij elk voetenpatroon een veelvoud van twee tellen. Elk figuur zoals die op deze website is beschreven, begint en eindigt met de positie waarin de danspartners tegenover elkaar staan, beide met de voeten naast elkaar en zowat tegen elkaar. Hierdoor is het een kwestie van voetenpatronen aan elkaar 'plakken' om tot een gevarieerde tangodans te komen.

Echter, wees je er wel van bewust dat het dansen van de tango niet hetzelfde is als het uitvoeren van tango pasjes en figuren. Tango is een expressie van energie, stijl en emotie. Mannen, wees doortastend en duidelijk. En dames, wees speels, suggestief of zelfs verleidelijk.

Wanneer ben je klaar om naar een tango salon te gaan?

Voor het antwoord moet je jezelf afvragen: beschik ik over de tango basisvaardigheden? Als leider moet je weten hoe iemand ten dans te vragen volgens de tango etiquette. Als 'gevraagde' moet je weten hoe je een uitnodiging accepteert of afwijst. Tijdens het dansen moet je in staat zijn om de dansrichting te volgen en in je baan te blijven.

Soepel lopen, evenwicht bewaren en het ritme aanhouden worden ook beschouwd als onderdeel van de basisvaardigheden. Het is belangrijk om steeds bewust te zijn van waar u en anderen zich op de dansvloer bevinden alsmede in staat te zijn te anticiperen en weten hoe een dans figuur kan onderbreken om een botsing met een ander danspaar te voorkomen.

En tenslotte, wat de dans zelf betreft: weet hoe je moet lopen, draaien en stoppen, en wees als leider in staat een gevarieerde dans samen te stellen uit de basis figuren met enkele versieringen.